Chọn ảnh
Xóa ảnh

info Thông tin Freelancer (CTV)

adjust Mục tiêu nhận việc / dự án

Báo giá sản phẩm / dịch vụ

build Kỹ năng

description Thư ngỏ
 Kinh nghiệm làm việc

school Học vấn

star Giải thưởng / Chứng nhận

favorite Sở thích
person Tài khoản đăng tin
Xem