Thống kê Sàn việc làm
Hoàn toàn MIỄN PHÍ - Tự do KẾT NỐI

HÔM NAY

BẢNG XẾP HẠNG HÔM NAY
assignment Chia sẻ việc làm (JD)
Thành viên Chia sẻ
Chia sẻ ứng viên (C.V)
Thành viên Chia sẻ
Hoa hồng chờ CTV tuyển dụng giải cứu
Thành viên Chia sẻ

TỔNG TRÊN SÀN

BẢNG XẾP HẠNG TỔNG
assignment Chia sẻ việc làm (JD)
Thành viên Chia sẻ
Type Data 11
Tuyển Dụng Spiral 5
Công ty Cổ phần GCW 5
Phương Hoài 4
Lê Ngọc phươnganh 3
Bùi Tráng 3
Nguyễn Thị Lan 3
Phan Tấn Đông 2
Tuyển Dụng Sapo 2
Nguyễn Thị Thúy Loan 2
Chia sẻ ứng viên (C.V)
Thành viên Chia sẻ
CHAMALEA CỤ 1
Võ Thị Ngọc Huyền 1
Lê thị thảo mi Mi 1
Nguyễn Thu Trang 1
Trịnh Thị Mai 1
Phạm Linh 1
Tú Anh 1
Bùi Tráng 1
Sơn Phạm 1
Huỳnh linh Linh 1
Hoa hồng chờ CTV tuyển dụng giải cứu
Thành viên Chia sẻ
Nguyễn Sơn Tùng 55.000.000
Phí Hồng 27.500.000
Lê Thị Ngọc Sang 20.000.000
TUÂN nGUYỄN 10.000.000
Nhật Lệ 10.000.000
Trần Thị Huyền 7.500.005
Cao Thành Lễ 7.500.000
Viễn Phạm 5.000.000
Hà Giang 5.000.000
Mai Nga 5.000.000


96 / #1trieuvieclam = 0.01%


Tham gia Cộng đồng Sàn việc làm