Thống kê Sàn việc làm
Hoàn toàn MIỄN PHÍ - Tự do KẾT NỐI

HÔM NAY

BẢNG XẾP HẠNG HÔM NAY
assignment Chia sẻ việc làm (JD)
Thành viên Chia sẻ
Chia sẻ ứng viên (C.V)
Thành viên Chia sẻ
Hoa hồng chờ CTV tuyển dụng giải cứu
Thành viên Chia sẻ

TỔNG TRÊN SÀN

BẢNG XẾP HẠNG TỔNG
assignment Chia sẻ việc làm (JD)
Thành viên Chia sẻ
Mạc Thị Thanh Hoa 12
Tuyển Dụng Sapo 5
Công ty Cổ phần GCW 5
Bùi Tráng 3
Nguyễn Thị Lan 3
Tran Thanh 2
hòa dương 2
Dang xuan Hung 1
Hoàng Việt Cường 1
Bùi ngọc khánh ngân 1
Chia sẻ ứng viên (C.V)
Thành viên Chia sẻ
Tú Anh 1
Bùi Tráng 1
Sơn Phạm 1
Huỳnh linh Linh 1
Vũ Thị Hạnh 1
Lê Thị Quỳnh Như 1
Hồng Duyên 1
Hoa hồng chờ CTV tuyển dụng giải cứu
Thành viên Chia sẻ
Mạc Thị Thanh Hoa 8.400.000
Tran Thanh 5.000.000
Ha Thi Thoả 4.000.000
hòa dương 3.500.000