Thống kê Sàn việc làm
Hoàn toàn MIỄN PHÍ - Tự do KẾT NỐI

HÔM NAY

BẢNG XẾP HẠNG HÔM NAY
assignment Chia sẻ việc làm (JD)
Thành viên Chia sẻ
Công ty cổ phần GCW GCW 1
Chia sẻ ứng viên (C.V)
Thành viên Chia sẻ
Hoa hồng chờ CTV tuyển dụng giải cứu
Thành viên Chia sẻ

TỔNG TRÊN SÀN

BẢNG XẾP HẠNG TỔNG
assignment Chia sẻ việc làm (JD)
Thành viên Chia sẻ
Mạc Thị Thanh Hoa 12
Nguyễn Thị Lan 4
Nhân Sự 2
Tran Thanh 2
hòa dương 2
Công ty cổ phần GCW GCW 1
Kim Châu 1
Nguyen Louis 1
Vinh Napoho 1
Phạm Thị Ngọc Trâm 1
Chia sẻ ứng viên (C.V)
Thành viên Chia sẻ
Vinh Napoho 12
Vũ Thị Hạnh 1
Hưng Dương 1
Nguyễn Hoàng Ngọc Trung Nguyễn 1
Lê Thị Quỳnh Như 1
Trần Tâm 1
Lê Thị Kim Thuận 1
Lê Thị Quỳnh Như 1
Hồng Duyên 1
Hoa hồng chờ CTV tuyển dụng giải cứu
Thành viên Chia sẻ
Mạc Thị Thanh Hoa 8.400.000
Tran Thanh 5.000.000
Ha Thi Thoả 4.000.000
hòa dương 3.500.000
Vinh Napoho 500.000